درمان بیماران آتروفی‌ استخوان

درمان بیماران آتروفی‌ استخوان با ایمپلنت‌ ساب پریوستئال

این‌ تکنیک‌ جراحی‌ راهحل‌های‌ جدیدی‌ را برای‌ بیماران مبتلا به‌ آتروفی‌ شدید استخوان یا کیفیت‌ پایین‌ استخوان، مانند بیماری‌های‌ سیستمیک‌ خاص از جمله‌: پوکی‌ استخوان، دیابت‌، آرتریت‌ روماتوئید، یا آسیب‌ شناسی‌ موضعی‌ دهان، مانند پریودنتیت‌ شدید، ارائه‌ میدهد. پری‌ ایمپلنتیت‌ در تکنیکهای‌ مرسوم، اجازه قرار دادن ایمپلنت‌های‌ دندانی‌ درونی‌ را  به‌ منظور حفظ‌ ترمیم‌های‌ دندانی‌ ثابت‌ را نمیدهد.

در ادامه‌ این‌ مقاله‌ عوارضهای‌ قطعی‌ و احتمالی‌ و روندی‌ که‌ بیماران طی‌ استفاده از این‌ نوع درمان پشت‌ سر میگذارند را بررسی‌ خواهیم‌ کرد.

درمان بیماران ایمپلنت سفارشی

معیار های‌ انتخاب بیمار و استفاده از ایمپلنت‌های‌ سفارشی‌ ساب پریوستئال

از جمله‌ معیارهای‌ انتخاب بیمار جهت‌ درمان با ایمپلنت‌های‌ سفارشی‌ تیتانیوم DMLS موارد زیر می‌باشند:

-متعادل بودن سلامت‌ عمومی‌ و دهان بیمار

-بهبود وضعیت‌ بهداشتی‌ دهان و دندان

-بی‌ دندانی‌ کامل‌ و نسبی‌ کامل‌ با تحلیل‌ استخوان

-و…

همچنین‌ موارد زیر موجب‌ عدم صلاحیت‌ بیمار جهت‌ استفاده از ایمپلنت‌های‌ سفارشی‌ میباشد:

-بیماران دچار نقص‌ ایمنی‌

-مبتلا به‌ دیابت‌ کنترل نشده

-دارای‌ تومورهای‌ سر و گردن

-تحت‌ درمان با بیس‌ فسفونات ها

-عدم رعایت‌ بهداشت‌ دهان توسط‌ بیمار

-سیگار کشیدن

-دندان قروچه‌

-و…

آتروفی استخوان

طراحی‌ و ساخت‌ ایمپلنت‌ های‌ ساب پریوستال سفارشی‌

هر یک‌ از ایمپلنت‌های‌ سفارشی‌ دارای چند ساپورت درونی‌ و صفحات متصل به انها میباشند و برای استئواینتگراسیون مناسب‌ طراحی‌ شده اند. ایمپلنت‌ها با ضخامت‌ ٧,٠ تا ۱ میلی‌ متر با تطبیق‌ بالا با استخوان‌ فک‌ ساخته میشوند و با استفاده از پیچهای استئوسنتز ٢میلی‌ متر در ٦ میلی‌ متر فیکس میشوند.

مهم‌ترین‌ عللی‌ که‌ میتواند در عمل‌های‌ ایمپلنتی‌ موجب‌ شکست‌ شود ناسازگاری‌ ایمپلنت‌ها در حین‌ جراحی‌ و در پی‌ آن حرکت‌ یا بی‌ ثباتی‌ ایمپلنت‌ میباشد. همچنین‌ شکستگی‌، عفونت‌ یا از دست‌ دادن تکیه‌ گاه استخوان موجب‌ عدم موفقیت‌ در این‌ نوع جراحی‌ میباشد.

عوارض اولیه‌ و دراز مدت ایمپلنت‌ های‌ ساب پریوستال

هرگونه‌ عارضه‌ فوری‌ بعد از عمل‌ یا مسائل‌ ثانویه‌ از جمله‌: درد، تورم و خونریزی‌ که‌ طی‌ ٢ هفته‌ بعد از عمل‌ جراحی‌ و قبل‌ از قراردادن اولین‌ روکش موقت‌ ایجاد شود، به‌ عنوان عوارض اولیه‌ تلقی‌ میشود. این‌ عوارض ماهیت‌ بیولوژیکی‌ دارند.

تمامی‌ عوارض بیولوژیکی‌ یا پروتزی‌ که‌ بین‌ اولین‌ ترمیم‌ پروتز و پیگیری‌ یک‌ ساله‌ رخ دهد، به‌ عنوان عوارض دراز مدت طبقه‌ بندی‌ میشود. این‌ عوارض میتوانند ماهیت‌ بیولوژیکی‌ یا مصنوعی‌ داشته‌ باشند. عوارض بیولوژیکی‌ دیررس شامل‌:

-عفونت‌های‌ شدید یا عود کننده

-بروز ترشح‌ یا چروك

-درد

-تورم

-از دست‌ دادن استخوان

عوارض پروتز دیررس می‌تواند شامل‌ عوارض فنی‌ باشد که‌ به‌ ترمیم‌های‌ موقت‌ مثلا به‌ شکستگی‌ روکش رزین‌ اکریلیک‌ ربط‌ پیدا می‌کند. با توجه‌ به‌ نتایج‌ مطالعات انجام شده در خصوص ایمپلنت‌های‌ ساب پریوستئال، تناسب‌ این‌ نوع ایمپلنت‌ در جراحی‌ و درمان با امتیاز ٤ از ٥ بسیار رضایت‌ بخش‌ بوده است‌.

ایمپلنت‌ های‌ ساب پریوستئال جایگزینی سریع‌ و ارزان برای‌ روشهای بازسازی‌ استخوان

بازسازی استخوانی و استفاده از ایمپلنت‌ جهت‌ درمان فک‌هایی‌ که‌ به‌ شدت تحلیل رفته اند همچنان یک‌ چالش‌ برای‌ جراحان دهان، فک‌ و صورت است‌. پروتکل‌های‌ جراحی‌ متعددی‌ همراه با گزارشهای‌ دراز مدت از روند درمان برای‌ تقویت‌ استخوان و ایمپلنت‌های‌ درونی‌ دندان وجود دارد. هرچند ایمپلنت‌های‌ اندوسئوس با افزایش‌ شیوع پری‌ ایمپلنتیت‌ همراه است‌، اما ایمپلنت‌های‌ ساب پریوستئال راه حلی‌ جایگزین‌ برای‌ بازسازی کامل‌ فک‌ با پروتز بارگذاری‌ فوری‌ هستند.

ایمپلنت‌ سفارشی‌ ساب پریوستال در جراحی‌ فک‌ و صورت

در حال حاضر انقلابی‌ دیجیتالی‌ در دنیای‌ پزشکی‌ و دندانپزشکی‌ در ارتباط با تکنیک‌های‌ جدید اکتساب دیجیتال، نرمافزار پردازش بهبود یافته‌ و تکنیک‌های‌ ساخت‌ مدرن وجود دارد. این‌ فرآیند، شروع عصر جدیدی‌ برای‌ پروتزهای‌ دندانی‌ است‌، به‌ ویژه شخصی‌ سازی‌ درمانهای ایمپلنتی را ممکن‌ میسازد.

یکی‌ از عوارض عمدهی‌ اولین‌ ایمپلنت‌های‌ ساب پریوستئال هنگام استفاده این‌ بود که‌ این‌ نوع ایمپلنت‌ها محکم‌ نبودند و این‌ امر منجر به‌ از بین‌ رفتن‌ پیشرونده استخوان به‌ دلیل‌ حرکت‌ ساختار روی‌ استخوان زیرین‌ بود، که‌ در نهایت‌ منجر به‌ تحلیل‌ استخوان میگردید. ایمپلنت‌های‌ جدید تیتانیوم ساب پریوستئال DMLS مجهز به‌ یک‌ تکنیک‌ تثبیتی‌ کاملا محکم‌ میباشند که‌ امروزه در تروما و جراحی‌ ترمیمی‌ استاندارد است‌.

ایمپلنت برای بیماران آتروفی استخوان

ایمپلنت‌های‌ DMLS سفارشی‌ در جراحی‌ فک‌ پایین‌ و فک‌ بالا

ایمپلنت‌های‌ DMLS ساب پریوستال سفارشی‌ میتواند یک‌ تکنیک‌ درمانی‌ موفق‌ برای‌ ترمیم‌ پروتزی‌ فک‌های‌ به‌ شدت جذب شده، در زمانی‌ که‌ قرار دادن ایمپلنت‌های‌ اندوسئوس مجاز نیست‌، باشد.

راه حل‌ درمانی‌ ارائه‌ شده برای‌ تحلیل‌ فک‌، نوآورانه‌ است‌، زیرا بر اساس آناتومی‌ بیمار شخصی‌ سازی‌ شده است‌ و به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ شده است‌ که‌ با سطح خارجی استخوان تطابق کامل داشته باشد.

همه‌ی‌ ایمپلنت‌های‌ سفارشی با فناوری‌ SLM طراحی و ساخته میشوندو با استفاده از پیچ‌های‌ استئوسنتز فیکس میشوند. توجه‌ داشته‌ باشید که‌ ایمپلنت‌های‌ ساب پریوستئال سفارشی‌ میتوانند یک‌ گزینه‌ عالی‌ برای‌ درمان فک‌ آتروفیک‌ شدید باشند، اما بیماران برای‌ این‌ نوع درمان باید بر اساس معیارهایی‌ انتخاب شوند.

درمان بیماران مسن‌ دچار ضعف‌ استخوان با ایمپلنت‌های‌ تیتانیوم سفارشی‌

برای‌ قرار دادن ایمپلنت‌های‌ درونی‌ به‌ حجم‌ کافی‌ از استخوان نیازمندیم‌. در بیشتر موارد دیده شده که‌ حجم‌ استخوان ضعیف‌ است‌، به‌ ویژه در قسمت‌ پشتی‌ فک‌ پایین‌ بیماران مسن‌ این‌ مسئله‌ بیشتر است‌. علاوه بر این‌، این‌ منطقه‌ یکی‌ از سخت‌ترین‌ مناطق‌ برای‌ بازسازی‌ با روشهای‌ مرسوم است‌ .

طی‌ مطالعات انجام شده میتوانیم‌ بگوییم‌ که‌ کاربرد بالینی‌ ایمپلنت‌های‌ تیتانیوم ساب پریوستئال سفارشی‌ DMLSمیزان عوارض پایینی‌ را نشان میدهد و میتواند راه حلی‌ برای‌ بیمارانی‌ با ویژگی‌ ذکر شده باشد. همچنین‌ بسیار مهم‌ است‌ که‌ این‌ بحث‌ را مطرح کنیم‌ که‌ استفاده از این‌ نوع ایمپلنت‌ها فقط‌ باید توسط‌ متخصصان جراحی‌ دهان و فک‌ و صورت انجام شود. زیرا استفاده از این‌ ایمپلنت‌ها نیازمند تکنیک‌های‌ جراحی‌ گستردهای‌ میباشد.

ایمپلنت‌ تیتانیومی‌ سفارشی‌ در افراد مبتلا به‌ آتروفی‌ شدید

بازسازی دهان در بیماران مبتلا به‌ آتروفی‌ شدید با استفاده از ایمپلنت‌های‌ تیتانیوم ساب پریوستئال سفارشی‌ DMLSمی‌تواند راه حلی‌ با پتانسیل‌ بالا، برای‌ مبارزه با مشکلات شناخته‌ شده ایمپلنتولوژی‌ معمولی‌ باشد. همچنین‌ داشتن‌ اطلاعات و تجربه‌ کافی‌ در مورد ایمپلنت‌ به‌ طور کلی‌، لازمه‌ی‌ اصلی‌ برای‌ انجام عمل‌های‌ تخصصی‌ با استفاده از ایمپلنت‌های‌ تیتانیوم ساب پریوستئال سفارشی‌ میباشد.

سفارش ایمپلنت‌ ساب پریوستئال شخصی‌ سازی‌ شده فرین‌ روشان

امید است‌ که‌ این‌ مقاله‌ برای‌ شما مفید واقع‌ شده باشد. جهت‌ کسب‌ اطلاعات بیشتر در زمینه‌ ایمپلنت‌های‌ سفارشی‌ میتوانید مطالب‌ بیشتری‌ در سایت‌ فرین‌ روشان طب‌ مطالعه‌ نمایید.

همچنین‌ جهت‌ ثبت‌ سفارش انواع ایمپلنت‌های‌ تیتانیومی‌ میتوانید با ما در تماس باشید.

اشتراک گذاری

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *