پروژه ساخت پروتز اختصاصی نیمه فک پایین

بازسازی نیمه فک پایین با استفاده از پروتز اختصاصی فک در بیماری که قبلا به روش رایج (استفاده از کرفت ایلیاک همراه با پلیت Reconstruction) درمان شده است. در این بیمار ابتدا با استفاده از گاید برشی از سه قسمت استئوتومی انجام شده تا قوس فکی اصلاح شود سپس با استفاده از پروتز اختصاصی قرینه سازی به طور کامل انجام شد.

 

Patient Specific Implants3-min
icon

مراحل درمان


۱.

این بیمار بهنگام مراجعه با روش کرفت ایلیاک همراه با پلیت Reconstruction بازسازی فک انجام داده بودند که دچار کجی و نامتقارنی در فک شده بود.

۲.

برای اصلاح این کجی ابتدا فک بیمار اسکن و مدل سازی شد و برای اصلاح بافت استخوانی یک گاید برشی برای سه قسمت استئوتومی انجام شده تا قوس فکی اصلاح شود.

۳.

در نهایت یک پروتز سفارشی براساس فکر بیمار تولید و پس از جراحی در داخل فک ایشون قرار داده شد.

icon

مراحل جراحی


سبد خرید