خانهفک و صورتگایدهای برشی

گایدهای برشی

Cutting Guide

در جراحی های جنیوپلاستی، Lefort ، shave زاویه ی فک پایین، shave بوردر تحتانی مندیبل و … استفاده از گایدهای جراحی در بالا بردن دقت و کم کردن مدت زمان جراحی از اهمیت بالایی برخوردار است .

بنابراین مسیرهای برشی و محل پیچ ها روی گایدهای برشی با مشخصه های ذکر شده تعبیه می شوند و جراحان محترم می توانند با اطمینان خاطر بالا برش سگمنت های استخوانی را انجام دهند. همچنین در مواردی مانند جراحی چانه، محل پیچ ها روی گاید به گونه ای تعبیه می شوند که از همان سوراخ ها برای فیکس کردن استخوان ها و جایگذاری پلیت ها استفاده شود.

یکی دیگر از موارد استفاده ی گایدهای برشی، در جراحی های کاشت پروتز که نیاز به برش قسمتی از استخوان است، می باشد. در این موارد مسیر برش روی گاید به گونه ای طراحی می شود که هنگام جایگذاری پروتز، صفحه ی تماس پروتز با قسمت باقیمانده ی استخوان کاملا مماس با یکدیگر باشند. این امر سبب می شود که پروتز به راحتی در کنار استخوان قرار گرفته و هیچ فاصله (گپ) بین استخوان و پروتز باقی نماند.

 

مزایای استفاده از گایدهای برشی

icon

تعیین تمامی پارامترهای جراحی

با این خدمت تمامی محلهای برش و پیچ کردن از پیش تعیین میشود

icon

شبیه سازی کامل استئوتومی

پیش نیاز طراحی این پلیتها،شبیه سازی کامل استئوتومی میباشد.

icon

کنترل راحتتر سگمنتهای استخوانی

طراحی پلیتهای سفارشی به جراح کمک می کند راحتتر سگمنتهای استخوانی را کنترل کرده و در کنار یکدیگر نگه دارد.

icon

کمک به اجرای طراحی در جراحی

زمانی که پلاک بر روی قطعات برش خورده گذاشته شود و پیچ ها بسته شوند، به صورت خودکار اصلاح از قبل طراحی شده حاصل میشود

icon

نمونه کارها


icon

نظر استفاده کنندگان این خدمت


icon-farinroshaan-min

سایر خدمات دیجیتال فک و صورت