خانه » فک و صورت » پلیت های سفارشی

پلیت‌های سفارشی

Patient Specific Plates

در استئوتومیهای ناحیه ی فک و صورت از جمله استئوتومیهای Le fort BSSO ، استئوتومی گونه، جنیوپلاستی و استئوتومیهای سگمنتال فک، شبیه سازی استئوتومی و طراحی پلیت های سفارشی به جراح کمک می کند راحتتر سگمنت های استخوانی را کنترل کرده و در کنار یکدیگر فیکس کند.

برای طراحی پلیت های سفارشی، ابتدا گاید برشی طراحی میشود که در آن مسیرهای برش و محل دریل سوراخ پیچ ها تعبیه شده اند. سپس استئوتومی ها شبیه سازی شده و سگمنت های استخوانی بر اساس طرح درمان پزشک معالج و آنالیز کامپیوتری انجام شده، در محل نهایی خود قرار گرفته و پلیت سفارشی بر اساس موقعیت نهایی سگمنتهای استخوانی طراحی میگردد.

ساخت این پلیت ها با استفاده از پرینترهای سه بعدی تیتانیوم انجام شده و پس از پرینت و طی فرآیندهای Finishing ، آنودایز می شوند. در فرآیند آنودایز، لایه ی اکسید ایجاد شده در سطح پروتز، سبب جلوگیری از آزاد شدن یون های فلزی می گردد. همچنین ساختار میکروتیوبی لایه ی اکسیدی
ایجاد شده، به فرآیند استئواینتگریشن کمک بسزایی میکند. علاوه بر این، آنودایزینگ سبب کدگذاری رنگی در مواردی که پروتزها متشکل از چند قطعه می باشند، می گردد و در مواردی مثل پروتزهای ساب پریوستئال که پروتز زیر لثه قرار می گیرد، سبب می شود تیرگی تیتانیوم در دهان بیمار دیده نشود .

مزایای استفاده از پلیتهای سفارشی

icon.svg

افزایش دقت جراحی

با این خدمت تمامی محلهای برش و پیچ کردن از پیش تعیین میشود

icon.svg

عدم نیاز به bend کردن پلیت

پیش نیاز طراحی این پلیتها،شبیه سازی کامل استئوتومی میباشد.

icon.svg

کاهش زمان جراحی

طراحی پلیتهای سفارشی به جراح کمک می کند راحتتر سگمنتهای استخوانی را کنترل کرده و در کنار یکدیگر نگه دارد.

icon.svg

حذف اسپلینت در جراحی ارتوگناتیک

فیکس کردن پلیت اختصاصی در محل برشهای ازپیش تعین شده باعث قرارگیری سگمنت های استخوانی در محل صحیح میشود

icon.svg

نمونه کارها


icon.svg

نظر استفاده کنندگان این خدمت


icon-farinroshaan-min

سایر خدمات دیجیتال فک و صورت