پروژه ساخت گایدهای برشی

گاید برشی جهت کم کردن عرض چانه در بیماری که به منظور کوچک سازی فک پایین مراجعه کرده است.

گاید برشی
icon

مراحل درمان


۱.

بازسازی سه بعدی استخوان فک پایین

۲.

گاید برشی طراحی شده علاوه بر کمک به استوتومی معمول چانه، به کاهش عرض چانه نیز کمک می‌کند. در قسمت میانی این گاید محل برش عمودی برای برداشتن یک وجه استخوانی طراحی شده است.

۳.

قطعه استوتومی شده که جلو آورده شده و باریک‌تر شده است.

سبد خرید