پروژه ساخت پروتز اختصاصی کامل فک پایین

بازسازی کامل فک پایین در بیماری که مبتلا به تومور خوش خیم فک شده است. با استفاده از گایدبرشی، میتوان با مارژین مناسب تومور را خارج کرد.

Patient Specific Implants2-min (1)
icon

مراحل درمان


۱.

این بیمار مبتلا به تومور خوش خیم فک شده است..

۲.

پس از اسکن سه بعدی و مدلسازی فک و ساخت یک گاید برشی با مارژین مناسب تومور را خارج شده است.

۳.

در نهایت با همان اندازه و همان وزن یک  پروتز سفارشی ساخته و در داخل فک بیمار قرار گرفته است

در این پروتز سفارشی چهار عدد ایمپلنت طراحی شده است.

icon

مراحل جراحی


سبد خرید