پروژه ساخت پروتز سفارشی فک پایین

در شکستگی های شدید فکی؛ از بین رفتن استخوان فکی ناشی از تومورها و یا آسیبهای تخریب کننده، میتوان از پروتزهای سفارشی فک پایین استفاده کرد.

از مزایای این پروتزها میتوان به:

  1. کاهش زمان جراحی
  2. قرینه سازی صورت به صورت دقیق
  3. طول عمر بیشتر نسبت به درمانهای رایج
  4. امکان بازسازی دندانها بودن نیاز به پیوند استخوان

اشاره کرد

farinroshaan-Patient Specific Implants (2)-min
icon

مراحل درمان


۱.

بازسازی سه بعدی استخوانهای صورت

۲.

تعیین مارژین یا میزان گسترش ضایعه و ساخت گاید برشی متناسب با آن

۳.

حذف ضایعه بر روی مدل سه بعدی

۴.

طراحی و ساخت پروتز فک پایین براساس فرم و شکل استخوان در سمت سالم

۵.

در این روش نیمه از دست رفته فکی کاملا قرینه سمت سالم طراحی و ساخته می‌شود
سبد خرید