پروژه ساخت پروتز زیبایی گونه و زاویه فک

برجسته کردن ناحیه گونه و پارانازال بیمار با استفاده از یک قطعه پروتز اختصاصی و برجسته کردن زاویه فک با استفاده از پروتز اختصاصی زاویه که امکان قرار دادن پیچ بدون استفاده از تروکار را به جراح می دهد.

پروتزهای زیبایی
icon

مراحل درمان


سبد خرید