پروژه ساخت ایمپلنتهای ساب پریوستیال فک بالا

در موارد بی دندانی که تحلیل تود هی استخوانی بیمار به گونه ای است که امکان استفاده از ایمپلنتهای اندوستیال نیست، ایمپلنتهای سفارشی سابپریوستیال
جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی در درمان این بیماران است.

Subperiosteal Implant-project (1)-min
icon

مراحل درمان


۱.

بازسازی سه‌بعدی استخوان‌های صورت

۲.

طراحی و ساخت ایمپلنت بر روی استخوان فک بالا، محل قرارگیری اباتمنت‌ها به صورت نرم افزاری و بر اساس دندان‌های مجازی که برای بیمار ساخته می‌شود، تعیین میگردد.

۳.

این ایمپلنت در نواحی از فک بالا که ضخامت استخوانی مناسبی برای قرار دادن پیچ دارند، فیکس می‌شود.

۴.

علاوه بر این طراحی این ایمپلنت‌ها به گونه‌ای است که کمترین فشار به محل پیچ‌ها وارد شود.

سبد خرید