پروژه ساخت ایمپلنتهای ساب پریوستال فک بالا و پایین

در موارد بی دندانی که تحلیل تودهی استخوانی بیمار به گونه‌ای است که امکان استفاده از ایمپلنت‌های اندوستیال نیست، ایمپلنت‌های سفارشی ساب‌پریوستال جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی در درمان این بیماران است

p5-Subperiosteal Implant (1)-min
icon

مراحل درمان


icon

مراحل جراحی


سبد خرید