خانهفک و صورتسیستم نویگیشن

سیستم نویگیشن

Intelligent Surgical System

راهبری هوشمند جراحی (نویگیشن) در جراحی های فک و صورت به ویژه در جراحی های ارتوگناتیک به جراح کمک می کند تا در زمان جراحی از انجام قطعی طرح درمان از پیش تعیین شده اطمینان حاصل کند و حرکات فکی را به صورت RealTime مشاهده کند. همچنین در جراحی های کاشت پروتزهای سفارشی، استفاده از این تکنولوژی به جراح کمک می کند تا قرارگیری پروتز در موقعیت صحیح و از پیش شبیه سازی شده را حین جراحی بررسی کند. از دیگر موارد کاربرد سیستم نویگیشن در جراحی های فک و صورت، خارج سازی شئ خارجی یا موقعیت دهی یا فیکس کردن استخوان های شکسته مانند شکسستگی های گونه و… در مواردی است که جراح دید و یا دسترسی کافی به ناحیه ی مورد نظر نداشته باشد.

تیم تحقیق و توسعه ی شرکت فرین روشان طب، با انجام بیش از ۵۰ مورد جراحی با استفاده از تکنولوژی نویگیشن، دقت جراحی ارتوگناتیک و رهگیری طرح درمان را با دقت ۳۰۰ میکرون، انجام داده و آماده ی ارائه ی این خدمات به جراحان محترم می باشد.

مزایای استفاده از سیستم نویگیشن

icon

افزایش دقت جراحی

با این خدمت تمامی محلهای برش و پیچ کردن از پیش تعیین میشود

icon

کاربرد در خارج کردن جسم خارجی

پیش نیاز طراحی این پلیتها،شبیه سازی کامل استئوتومی میباشد.

icon

کاربرد در جراحی های بازسازی و پاتولوژی

با استفاده از این سیستم میتوانیم جای گذاری صحیح پروتزهای سفارشی را ارزیابی نماییم.

icon

مشاهده تغییرات فک به صورت real time بدون نیاز به تصویربرداری حین عمل

icon

نظر استفاده کنندگان این خدمت


icon-farinroshaan-min

سایر خدمات دیجیتال فک و صورت