خانهفک و صورتجراحی ارتوگانیک

جراحی ارتوگناتیک

Orthognathic Surgery

مدلسازی سه بعدی اسکلت صورت بیمار، انجام آنالیز سفالومتری سه بعدی، شبیه سازی استئوتومی Le fort و BSSO در نرم افزار تخصصی جراحی فک و صورت سبب می شود طرح درمانی دقیق و بر اساس اندازه گیری های خطی و زاویه ای موجود در رفرنس ها و مقالات معتبر آنالیز جراحی فک و صورت، به جراح متخصص پیشنهاد شود.

طرح درمان نهایی پزشک متخصص براساس نتایج آنالیز سفالومتری و معاینه ی کلینیکی بیمار انجام خواهد شد.

پس از تایید طرح درمان توسط پزشک جراح، اسپلینت دیجیتال روی رابطه ی فکی Intermediate و Final با دقت بالا طراحی و با استفاده از تکنولوژی پرینترهای سه بعدی، ساخته می شود. مواد مورد استفاده در ساخت اسپلینتهای دیجیتال، رزین های زیست سازگار می باشند.

مزایای مدل سرجری دیجیتال در جراحی ارتوگناتیک

icon

دقت بالا

با این خدمت تمامی محلهای برش و پیچ کردن از پیش تعیین میشود

icon

امکان ساخت در مدت زمان کمتر

پیش نیاز طراحی این پلیتها،شبیه سازی کامل استئوتومی میباشد.

icon

بازسازی چهره به صورت سه بعدی

امکان بازسازی چهره بیمار بعد از عمل به صورت سه بعدی
icon

امکان کنترل تماسها به صورت نرم افزاری

طراحی پلیتهای سفارشی به جراح کمک می کند راحتتر سگمنتهای استخوانی را کنترل کرده و در کنار یکدیگر نگه دارد.

icon

نظر استفاده کنندگان این خدمت


icon-farinroshaan-min

سایر خدمات دیجیتال فک و صورت