پروژه ساخت ایمپلنت‌های ساب پریوستال فک پایین

در موارد بی دندانی که تحلیل تودهی استخوانی بیمار به گونه ای است که امکان استفاده از ایمپلنت‌های اندوستیال نیست، ایمپلنتهای سفارشی ساب پریوستال جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی در درمان این بیماران است.

ایمپلنتهای ساب  پریوستیال
icon

مراحل درمان


۱.

بازسازی سه بعدی استخوان فک پایین. تحلیل شدید استخوان فک پایین که امکان شکستن استخوان حتی با فشار معمول برای غذا خوردن هم وجود دارد

۲.

طراحی این ایمپلنت به نوعی است که علاوه بر اینکه امکان قرار دادن دندان مصنوعی را فراهم می‌کند، باعث تقویت استخوان فک پایین نیز میشود و احتمال شکستن فک پایین را کاهش می‌دهد.
سبد خرید